Solhusets årshjul 2024 – lige til opslagstavlen 

I Danmark fik vi ny dagtilbudsreform i sommeren 2018. Det betød et nyt fælles pædagogisk grundlag for alle dagtilbud samt styrkede læreplanstemaer med 12 nationale mål for læringsmiljøet. Det nye pædagogiske grundlag er stadig meget nyt i Solhuset, og vi har valgt at gå i dybden med at forstå og implementere det moderne børnesyn og betydningen af at kunne tage et børneperspektiv, dette er helt essentielt, for måden vi agerer på i samspillet med børnene og i læringsmiljøet.

Så selvom vi præsenterer et årshjul med fælles projektperioder, der alle kredser om udeliv og om at være nysgerrig på naturen, så er det den voksnes rolle i det pædagogiske læringsmiljø vi internt har som indsatsområde i 2023 og 2024.

Vi flytter altså blikket, fra de enkelte aktiviteters formål, hen på den voksnes tilrettelæggelse og tilgang til aktiviteten og børnene.

Det lyder måske lidt fagnørdet, men det er super spændende og meget relevant for den faglige kvalitet og opmærksomhed i Solhuset.

Solhuset har ”Friluftsrådets Grønne Spirer” certificering, hvilket betyder, at det er værdifuldt for os, at børnene lærer at blive nysgerrige på naturen, og at de med tryghed og glæde kan færdes i den.

At vi er ”grønne” vil vi gerne illustrere gennem vores årshjul. Årshjulet repræsenterer primært rammen for formiddagens lege og aktiviteter, og er altså kun en lille del af barnets dag, og det læringsmiljø vi tilbyder igennem hele dagen fra ”7-17”. Almindelige traditioner, som påske, vil være der alligevel bare fylde mere om eftermiddagen eksempelvis.

Årshjulet 2023 er bygget op omkring det pædagogiske grundlag, og som omdrejningspunkt for hele året at have fokus på læreplanstemaerne gennem de 6 projektperioder.

Projektperioderne har hvert sit konkrete emne, som vi på tværs af huset bruger til at bygge et læringsmiljø op omkring, med lege og planlagte vokseninitierede aktiviteter på tværs af de 6 læreplanstemaer.

Til hver projektperiode vil vi skrive et fagligt opslag ud til jer forældre, omkring hvordan vi arbejder med emnet. For eksempel hvilke figurer/dyr/begreber vi har valgt ud som brobygger for barnets fantasi, nysgerrighed og samspil. Der vil selvfølgelig være en væsentlig forskel på, hvad de mindste vuggestuebørn og førskolebørnene kan lave og vil være optaget af.  

Alle børn har ret til en god skolegang. Det har vi selvfølgelig i Danmark, men der er stor forskel på, hvordan vi klarer os. En af de forskelle handler om barnets sprogtilegnelse, som kan påvirke skolegangen og barnets muligheder for uddannelse. Derfor sætter vi spot på eventyr, rim, remser og sange fra årets start. Til sommer under emnet livet i vand og på land skal vi arbejde med biodiversitet og om alle de små dyr, der findes i vores natur under stubbe og blomster. 

I årshjulet kan I også se alle forældrearrangementer for hele 2024, så I kan planlægge i god tid.

Sampasning i 2024

Udover de almindelige helligdage holder Solhuset sampasning de tre dage før påske, fredag efter Kr. Himmelfartsdag, i uge 29 & 30, samt mellem jul og nytår. Ved behov for sampasning på tværs af kommunes dagtilbud, kan der tilmeldes pasning.