Fri for mobberi

Vi arbejder med ”Fri for mobberi” som er en del af H.K.H. Mary Fondens og Red Barnets anti-mobbe program. Fri for mobberi bygger på fire grundlæggende menneskelige værdier:

Tolerance
Respekt
Omsorg
Mod

Fri for mobberi har tre målgrupper:

Børn
Forældre
Personale
Det er vigtigt at de tre målgrupper arbejder sammen, for at skabe det gode børnefællesskab, hvor der er plads til alle.

Se her for mere information om fri for mobberi: www.friformobberi.dk