Bestyrelsen

Formand:

Mads Korsholm

Næstformand:

Mette Vinter

Forældrerepræsentanter

Hassan El Jamal
Sofie Andersen
Maria Rasmussen
Miklas Michaelsen
Vibe Fangel-Hansen

Lederrepræsentant

Monika Letholm

Medarbejderrepræsentanter