Bestyrelsen

Formand:

Mads Korsholm

Næstformand:

Mette Vinter

Forældrerepræsentanter

Hassan El Jamal
Marlene Bendixen
Malene Abel Brask
Lisa Luciani
Maria Rasmussen
Miklas Michaelsen
Vibe Fangel-Hansen

Lederrepræsentant

Louise Jeppesen

Medarbejderrepræsentanter

Rikke Uegen