• Gensidige forventninger til et godt forældre samarbejde
 • God og konstruktiv tone mellem personale og forældre
 • Forældrene siger godmorgen og farvel til en medarbejder, så vi ved I er kommet og gået igen
 • Forældrene deltager så vidt muligt i arrangementer i Solhuset, det glæder børnene.
 • Forældrene holder sig dagligt orienteret via Aula om barnets dagligdag.
 • At alle sikkerhedsregler bliver overholdt.
 • Hvis vi ringer og fortæller jeres barn er syg, forventes det, at I henter jeres barn
 • Vi modtager ikke syge børn eller børn, som ikke kan indgå i dagligdagens aktiviteter.
 • Barnet har skiftetøj og udendørs tøj passende til årstiden. 
 • Barnet er udhvilet og hermed klar til en ny og aktiv dag i Solhuset.
 • Barnet har spist morgenmad når han/hun kommer i Solhuset om morgenen. 
 • Alle forældre behandler alle Solhusets børn omsorgsfuldt.

Til gengæld kan I forvente af Solhuset:

 • Engagerede, inkluderende, empatiske, omsorgsfulde og anerkendende personale.
 • Høj faglighed.
 • Klimabeviste.
 • Se, høre og forstå det enkelte barn.
 • Sundt og aktivt miljø.
 • God og behagelig omgangstone børn og voksne imellem.
 • Højt aktivitetsniveau.
 • Hyggelige forældre arrangementer.
 • Daglig information via Aula, så som billedpiccolager.
 • Ture ud af huset.
 • Det er vigtigt for os, at der eksisterer et godt samarbejde mellem forældre og personale.

Kommunikation er vigtig både i forhold til gode oplevelser, men også hvis der opstår bekymringer. Vi er altid parate til en snak.