Forældresamarbejde

Gensidige forventninger til et godt forældresamarbejde
 • God og konstruktiv tone mellem personale og forældre 
 • Forældrene siger godmorgen og farvel til en medarbejder, så vi ved I er kommet og gået igen 
 • Forældrene deltager så vidt muligt i arrangementer i Solhuset, det glæder børnene 
 • Forældrene holder sig dagligt orienteret via børneintra om barnets dagligdag 
 • At alle sikkerhedsregler bliver overholdt 
 • Hvis vi ringer og fortæller jeres barn er syg, forventes det, at I henter jeres barn 
 • Vi modtager ikke syge børn eller børn som ikke kan indgå i dagligdagens aktiviteter 
 • Ved private fødselsdage, inviteres enten hele stuen eller alle drenge, eller alle piger 
 • Solhuset er sko og barnevogns frit område indendørs 
 • Barnet har skiftetøj og udendørs tøj passende til årstiden 
 • Barnet er udhvilet og hermed klar til en ny og aktiv dag i Solhuset 
 • Barnet har spist morgenmad når han/hun kommer i Solhuset om morgenen 
 • Alle forældre behandler alle Solhusets børn omsorgsfuldt 
Til gengæld kan I forvente af Solhuset
 • Et engageret, inkluderende, empatisk, omsorgsfulde og anerkendende personale 
 • Høj faglighed 
 • Klimabeviste 
 • Se, høre og forstå det enkelte barn 
 • Sundt og aktivt miljø 
 • God og behagelig omgangstone børn og voksne imellem 
 • Højt aktivitetsniveau 
 • Hyggelige forældrearrangementer 
 • Daglig information via børneintra, så som billeder og dagbøger 
 • Årskalender 
 • Ture ud af huset 
Det er vigtigt for os, at der eksisterer et godt samarbejde mellem forældre og personale. Kommunikation er vigtig både i forhold til gode oplevelser, men også hvis der opstår bekymringer. Vi er altid parate til en snak.