Læreplaner

Udarbejdelsen af pædagogiske læreplaner på daginstitutionsområdet blev indført ved lov i 2004. Læreplanerne skal omhandle følgende temaer:

  1. Alsidig personlig udvikling 
  2. Sociale kompetencer 
  3. Sproglig udvikling 
  4. Krop og bevægelse 
  5. Naturen og naturfænomener 
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier 

De pædagogiske læreplaner skal indeholde mål og eventuelle delmål for, hvilke kompetencer og erfaringer den pædagogiske læringsproces skal give børn mulighed for at tilegne sig.

I menuen til venstre kan I se hvordan vi arbejder med de enkelte læreplaner.