Fri for mobberi

Vi arbejder med ”Fri for mobberi” som er en del af H.K.H. Mary Fondens og Red Barnets anti-mobbe program. Fri for mobberi bygger på fire grundlæggende menneskelige værdier:

  • Tolerance 
  • Respekt 
  • Omsorg 
  • Mod 

Fri for mobberi har tre målgrupper:

  • Børn 
  • Forældre 
  • Personale 

Det er vigtigt at de tre målgrupper arbejder sammen, for at skabe det gode børnefællesskab, hvor der er plads til alle.

Se her for mere oplysning: www.friformobberi.dk