Forventninger til forældre i Solhuset

For dit barns skyld er det vigtigt:
  • At alle siger "Godmorgen" og "Farvel" 
  • At I forældre bakker op om vores aktiviteter og støtter op omkring disse 
  • At vi har en konstruktiv dialog 
  • At alle forældre holder sig opdateret med hvad der sker i Solhuset via børneintra 
  • At alle forældre interesser sig for hele børnegruppens trivsel